Skip to content
Home » News » Flere elever optaget på Universitetet i Stavanger

Flere elever optaget på Universitetet i Stavanger

Når man kan sparke sådan, så kan man blive optaget på Universitet i Stavanger.

Tillykke Anna (som er her på billedet) og ligeledes til Gry og Nikoline – alle fra vores pre-education. Og Nikoline er også kommet ind på Contemporary Dance School Hamburg. Godt klaret piger!