Gym endeligt

Mortens_bar

Professionel Grunduddannelse i Contemporary Dance sideløbende med Hf flex

Copenhagen Contemporary Dance School tilbyder en to-årig grundlæggende uddannelse til en udvalgt gruppe unge, talentfulde dansere med ønske om at specialisere sig i contemporary dance.

Forløbet henvender sig til den talentfulde og ambitiøse unge danser, som ønsker at specialisere sig i contemporary dance i et professionelt miljø og med et professionelt sigte, sideløbende med en Hf flex eller lignende.

Der undervises fra kl. 08:00-12:30 mandag til torsdag, desuden undervises der hver søndag fra ca. 10:00-15:00.
Tilmelding og tilrettelæggelse af den gymnasiale uddannelse varetages af den studerende selv direkte hos den institution, som tilbyder uddannelsen (fx KVUC for Hf flex).

Uddannelsens formål er at danne grundlag for en lang og spændende karriere inden for scenekunsten. Unge dansere får en professionel specialisering i contemporary dance sideløbende med deres gymnasiale uddannelse. Denne specialisering ruster eleven til at blive optaget på de mest højtprofilerede professionelle videregående danseuddannelser såvel som til at gennemføre en sådan uddannelse med størst muligt udbytte.
Selvom alle studerende deler samme dedikation og fokusering, har alle forskellige mål med deres dans. Copenhagen Contemporary Dance School hylder forskellighed i sind og krop og værdsætter dedikation og respekt hos alle, som deltager i arbejdet i studierne og på skolen generelt.

Kontakt venligst Copenhagen Contemporary Dance School for mere information eller for at tilmelde dig audition.

Træningsforløbet i contemporary dance giver eleven:

  • en professionel grunduddannelse inden for contemporary dance, der kan kombineres med fx en Hf flex.
  • konkrete og praktiske teknikker, der kan anvendes på tværs af forskellige kunstarter indenfor contemporary dance og moderne scenekunst generelt.
  • coaching og vejledning, der ruster eleven til at tage ansvar for egen udvikling, indgå i forskellige samarbejdskonstellationer samt forvalte egen kunstnerisk udvikling.
  • karrierevejledning og feedback, der ruster eleven til at begå sig som professionel danser og til at håndtere og udvikle en lang karriere.

Optagelse:

For at blive optaget på grunduddannelsen skal audition gennemføres og bestås.

Det er en betingelse for optagelse, at eleven har erfaring i contemporary dance eller beslægtet fysisk erfaring. Erfaring indenfor improvisation, capoeira, hip hop, gymnastik, kampsport, fysisk teater eller andre fysiske stilarter vejer tungt og kan, trods begrænset erfaring med contemporary dance, være nok til optagelse på grunduddannelsen.

Mortens_bar

Fagligt indhold:

Contemporary dance
Ballet for contemporary dansere
Improvisation & kontaktimprovisation
Komposition og soloarbejde
Repertoire
Partnering
Optimizing Performance
Coaching
Studie- og karrierevejledning

Finansiering:

1. år: 35 ugers undervisning koster 37.000 DKK, som betales inden studiestart.
2. år: 35 ugers undervisning koster 37.000 DKK, som betales inden studiestart.

Copenhagen Contemporary Dance School har siden 2005 fungeret som en privat skole, udelukkende finansieret ved elevbetaling.

 

Copenhagen Contemporary Dance School - info@cph-dance.com - +45 30 24 53 51

scroll to top